Centrum poradenstva a prevencie CPP

NOVÉ

"KBT koronavírusu"

Vážení rodičia, milí klienti.

 

                Situácia, v ktorej sa nachádzame je náročná pre každého z nás. V týchto dňoch je nevyhnutné, dokonca až životne dôležité, aby sme zmenili svoje stereotypy v správaní a azda aj v premýšľaní. Žijeme dnes iný život, ako je pre nás bežné. Keďže sa s Vami a Vašimi deťmi v týchto dňoch nemôžeme osobne stretávať na pôde našej poradne, snažili sme sa pre Vás pripraviť zmysluplný obsah v podobe pracovných listov, ktoré sa zameriavajú na spracovanie reality posledných dní na základe princípov kognitívno-behaviorálnej terapie. Budeme teda pracovať so svojimi myšlienkami, emóciami a správaním. Pracovné listy sú koncipované tak, že ich môžete využívať s deťmi na 2. stupni ZŠ (od 5. ročníka) – v tomto prípade však odporúčame, aby ste na nich pracovali spolu, priebežne sa o témach jednotlivých pracovných listov rozprávali a dávali deťom vysvetľujúcu spätnú väzbu. Starších školákov môžete nechať vyplniť pracovné listy samých, odporúčame však, aby ste si potom spolu sadli a prediskutovali spolu témy, ktoré z nich vyplynú.

                Predtým, ako sa do nášho KBT programu pustíte, určite sa nebojte nás kontaktovať mailom -  ak by ste si s niečím nevedeli poradiť, prípadne by ste sa potrebovali na niečo opýtať, niečo nám navrhnúť, sme pre Vás dostupní na mailovej adrese dziakova@cpppaplm.com Keď si stiahnete naše pracovné listy zo stránky, môžete ich vypĺňať priamo v počítači, prípadne si ich vytlačte a vyplňte klasicky perom. Vyplnené pracovné listy nám potom môžete poslať mailom v MS Word alebo naskenované, prípadne odfotené (ak ste ich vypĺňali perom). My vám na základe nich môžeme dať ďalšie užitočné námety pre spätnú väzbu, prípadne diskusiu s Vašimi deťmi. Starší žiaci s nami môžu pokojne komunikovať aj priamo – napíšu nám sami, samozrejme pod Vašim dohľadom.

                 Budeme veľmi radi, keď nám sem budete zasielať nielen vyplnené pracovné listy, ale pokojne aj Vaše otázky, pripomienky a nápady. Našou snahou je byť s Vami naďalej aj v tomto čase, potešíte nás, ak ani Vy nezabudnete na nás a využijete so záujmom a zaujatím to, čo Vám ponúkame touto online cestou .  Dúfame, že sa Vám práca s týmto programom bude páčiť a výstupy z nej využijete v svojom každodennom živote.

        

 

© Pre potreby CPPPaP Liptovský Mikuláš pripravila Mgr. Lenka Dziaková, dziakova@cpppaplm.com

 

Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie

info@cpppaplm.com

Okoličianska 333
Liptovský Mikuláš
03104

Elokované pracovisko Kuzmányho 6 Liptovský Mikuláš
Elokované pracovisko Čs. Brigády 2 Liptovský Mikuláš

+421 44 55 250 21
0901 707 526

Vyhľadávanie

Centrum poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš 

CPP

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

info@cpppaplm.com

044/55 250 21 ; 0901707526

fc: centrum poradenstva prevencie

 

 

 

                                  
Linky pomoci:Bezplatné linky pomoci v Spojenom kráľovstve na pomoc ľuďom s ...

© 2011 Všetky práva vyhradené.

CPP L. Mikuláš