Zamestnanci 

Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši

Odborný zamestnanec je zamestnanec, ktorý vykonáva odbornú činnosť t.j. súbor pracovných činností vykonávaných najmä pri poskytovaní psychologickej, logopedickej, špeciálno-pedagogickej starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi, skupine detí, žiakov alebo poslucháčov s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach a ostatné činnosti s tým súvisiace.

Zmena organizačnej štruktúry 1.10.20.docx (30441)

 

 

Zamestnanci CPPPaP

 

 • Riaditeľka -  Mgr. Ivana Frajtová
 • Ing. Mária Magerčiaková - ekonomika, účtovníctvo, mzdy
 • p. Edita Ošková - administratíva, prevádzka

PSYCHOLÓG

 • PhDr. Tatiana Cedzová – psychológ – odborný zamestnanec s II. atestáciou (cedzova@cpppaplm.com)
 • PhDr. Andrea Lukáčová – psychológ - odborný zamestnanec s II. atestáciou (lukacova@cpppaplm.com)
 • Mgr. Lucia Kráľová -  kariérový poradca, psychológ –samostatný  odborný zamestnanec (kralova@cpppaplm.com)
 • Mgr. Martina Dudová - psychológ/preventista - samostatný odborný zamestnanec (dudova@cpppaplm.com)

 

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

 • Mgr. Monika Nedeľková - špeciálny pedagóg – odborný zamestnanec s I. atestáciou (nedelkova@cpppaplm.com)
 • Mgr. Rastislav Slovík - špeciálny pedagóg - odborný zamestnanec s I. atestáciou (slovik@cpppaplm.com)
 • Mgr. Marián Belopotocký - začínajúci špeciálny pedagóg (belopotocky@cpppaplm.com)

 

SOCIÁLNY PEDAGÓG

 • Mgr. Jana Glutová- sociálny pedagóg – odborný zamestnanec s I. atestáciou (janaglutova@cpppaplm.com)
 • Mgr. Ivana Frajtová – sociálny pedagóg – odborný zamestnanec s  II. atestáciou (frajtova@cpppaplm.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ppplm@stonline.sk

 

 

 

 

Kontakt

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

Okoličianska 333
Liptovský Mikuláš
03104

+421 44 55 250 21
0901 707 526

Vyhľadávanie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

a prevencie Liptovský Mikuláš 

CPPPaP

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

info@cpppaplm.com

044/55 250 21 ; 0901707526

fc: centrum okoličné

Centrum Okoličné

 

 

                                  
Linky pomoci:Bezplatné linky pomoci v Spojenom kráľovstve na pomoc ľuďom s ...

© 2011 Všetky práva vyhradené.

CPPPaP L. Mikuláš