CPPPaP

AKTUÁLNE

 

Prosíme Vás, aby ste nešírili dezinformácie, zachovali  pokoj.  Je veľmi potrebné, aby ste rodičia boli fyzicky prítomní pri deťoch a ošetrili nielen mieru informovanosti, ale aj spôsob podania informácií.

Ako sa brániť dezinformáciám?

  • - overujte si zdroje

  • - zdieľajte videá/texty len z oficiálnych hodnoverných zdrojov

  • - sledujte oficiálne stránky, akými sú MInisterstvo obrany SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR či stránku          polície Slovenskej republiky

  • - ak si nie ste istý, či je informácia pravdivá, nešírte ju.

Ďalšie linky pomoci:

ZAKLADNY SUBOR_LINKY POMOCI

 

 

Žiadosti na pridelenie asistenta učiteľa posielajte do  apríla na adresu CPPPaP

Smernica č. 55/2021, o postupe pri predkladaní požiadaviek na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. januára 2022

 
 
 

 

O


 

 

 

 

 

 


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

Okoličianska 333
Liptovský Mikuláš
03104

+421 44 55 250 21
0901 707 526

Vyhľadávanie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

a prevencie Liptovský Mikuláš 

CPPPaP

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

info@cpppaplm.com

044/55 250 21 ; 0901707526

fc: centrum okoličné

Centrum Okoličné

 

 

                                  
Linky pomoci:Bezplatné linky pomoci v Spojenom kráľovstve na pomoc ľuďom s ...

© 2011 Všetky práva vyhradené.

CPPPaP L. Mikuláš