Centrum poradenstva a prevencie CPP

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávania

 

Verejný obstarávateľ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

 

 • SÍDLO: Okoličianska 333  Liptovský Mikuláš 03 104
 • IČO: 319 34 625
 • DIČ: 2020577790
 • Štatutárny zástupca: Mgr. Ivana Frajtová
 • e-mail: ppplm@stonline.sk
 • t.č.: +421445525021
 • Zverejnenie zadávania zákazky
 • Informácie o oznámeniach a výzvach na predkladanie ponúk
 • Zákazky podľa §9 ods. 9 zák.č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
 • Súhrnná správa o zákazkách podľa §91 ods.1 písm.a) s cenami vyššími ako 1 000,- EUR
  Správy sú zverejnené na adrese: www.uvo.gov.sk

Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie

info@cpppaplm.com

Okoličianska 333
Liptovský Mikuláš
03104

Elokované pracovisko Kuzmányho 6 Liptovský Mikuláš
Elokované pracovisko Čs. Brigády 2 Liptovský Mikuláš

+421 44 55 250 21
0901 707 526

Vyhľadávanie

Centrum poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš 

CPP

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

info@cpppaplm.com

044/55 250 21 ; 0901707526

fc: centrum poradenstva prevencie

 

 

 

                                  
Linky pomoci:Bezplatné linky pomoci v Spojenom kráľovstve na pomoc ľuďom s ...

© 2011 Všetky práva vyhradené.

CPP L. Mikuláš