Centrum poradenstva a prevencie CPP

Aktuálne

02.08.2022 09:21

Stupne podpory

02.08.2022 09:19

Sieť zariadení poradenstva a prevencie od 1.1.2023

Sieť zariadení poradenstva a prevencie od 1.1.2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)
08.04.2020 13:36

vyšetrenie školskej zrelosti

Vyšetrenie školskej spôsobilosti je potrebné, ak: -rodič žiada vyšetrenie dieťaťa so ŠVVP -rodič žiada o odklad povinnej školskej dochádzky -rodič žiada o predčasné zaškolenie CPPPaP LM bude diagnostiku týchto detí realizovať obvyklým spôsobom na základe žiadosti rodiča po ukončení karanténnych...

Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie

info@cpppaplm.com

Okoličianska 333
Liptovský Mikuláš
03104

Elokované pracovisko Kuzmányho 6 Liptovský Mikuláš
Elokované pracovisko Čs. Brigády 2 Liptovský Mikuláš

+421 44 55 250 21
0901 707 526

Vyhľadávanie

Centrum poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš 

CPP

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

info@cpppaplm.com

044/55 250 21 ; 0901707526

fc: centrum poradenstva prevencie

 

 

 

                                  
Linky pomoci:Bezplatné linky pomoci v Spojenom kráľovstve na pomoc ľuďom s ...

© 2011 Všetky práva vyhradené.

CPP L. Mikuláš