Aktuálne

Stretnutia

24.05.2024 09:07
24.5.2024 stretnutie školských špeciálnych pedagógov - 9,00hod Centrum voľného času LM 4.6.2024  stretnutie východných poradcov a školských psychológov - 9,00 Centrum voľného času LM 11.6.2024 stretnutie koordinátorov prevencie a sociálnych pedagógov na škole - 9,00 Centrum voľného času LM

Stupne podpory

02.08.2022 09:21

Sieť zariadení poradenstva a prevencie od 1.1.2023

02.08.2022 09:19
Sieť zariadení poradenstva a prevencie od 1.1.2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie

Okoličianska 333
Liptovský Mikuláš
03104

Elokované pracovisko Kuzmányho 6 Liptovský Mikuláš
Elokované pracovisko Čs. Brigády 2 Liptovský Mikuláš

+421 44 55 250 21
0901 707 526

Centrum poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš (CPP)

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

info@cpppaplm.com

044/55 250 21 ; 0901707526

 

 

 

 

 

                                  

internetová linka dôvery pre mladých ľudí.

 

https://ipcko.sk/