Zamestnanci 

Centra poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši

Odborný zamestnanec je zamestnanec, ktorý vykonáva odbornú činnosť t.j. súbor pracovných činností vykonávaných najmä pri poskytovaní psychologickej, logopedickej, špeciálno-pedagogickej starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi, skupine detí, žiakov alebo poslucháčov s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach a ostatné činnosti s tým súvisiace.

 

 

Mgr. Ivana Frajtová – frajtova@cpppaplm.com; 044/55 250 21; 0948 875 798 – CPP poverená riaditeľka, sociálny pedagóg

Ekonómka

Ing. Mária Magerčiaková - magerciakova@cpppaplm.com

044/55 250 21

 

Administratívny zamestnanec

p. Edita Ošková - oskova@cpppaplm.com

044/55 250 21

Objednávanie klientov - info@cpppaplm.com; 044/55 250 21; 0901 707 526

 

Centrum poradenstva a prevencie Okoličianska 333 Liptovský Mikuláš

Mgr. Rastislav Slovík – slovik@cpppaplm.com, 0901 707 526, 044/55 25 21 CPP Okoličné – špeciálny pedagóg

PhDr. Andrea Lukáčová – lukacova@cpppaplm.com,  0901 707 526, 044/55 25 21 CPP Okoličné – psychológ

Mgr. Monika Nedeľková – nedelkova@cpppaplm.com; 0901 707 526, 044/55 25 21 CPP Okoličné – špeciálny pedagóg

Mgr. Martina Dudová – dudova@cpppaplm.com , 0901 707 526, 044/55 25 21 CPP Okoličné – psychológ (Materská dovolenka), zástup Mgr. Jana Gajdošová gajdošová@cpppaplm.com ; psychológ

Mgr. Lucia Kráľová – kralova@cpppaplm.com, 0901 707 526, 044/55 25 21 CPP Okoličné – psychológ/kariérny poradca

PhDr. Tatiana Cedzová – cedzova@cpppaplm.com, 0901 707 526, 044/55 25 21 CPP Okoličné – psychológ

Mgr. Daniela Petro – petro@cpppaplm.com, 0901 707 526, 044/55 25 21 CPP Okoličné – špeciálny pedagóg

Mgr. Jana Glutová – janaglutova@cpppaplm.com, 0901 707 526, 044/55 25 21 CPP Okoličné – sociálny pedagóg

Mgr. Marián Belopotocký  - belopotocky@cpppaplm.com, 0901 707 526, 044/55 25 21 CPP Okoličné – špeciálny pedagóg

Centrum poradenstva a prevencie  Čs. Brigády 2 Lipt. Mikuláš 031 01, elokované pracovisko  Centra poradenstva a prevencie  Okoličianska 333 Liptovský Mikuláš 031 04

Mgr. Zuzana Húsková -  huskova@cpppaplm.com,  0948712170 – CPP elokované pracovisko Čs. Briády 2- psychológ

Mgr. Stanislava Rúfusová – rufusova@cpppaplm.com, 0948886674 – CPP elokované pracovisko Čs. Brigády 2 – liečebný pedagóg

Centrum poradenstva a prevencie Kuzmányho 6 Lipt. Mikuláš 031 01, elokované pracovisko Centra poradenstva a prevencie Okoličianska 333 Liptovský Mikuláš

Mgr. Lucia Paliderová – paliderova@cpppaplm.com,  0948603123 – CPP elokované pracovisko Kuzmányho 6 – špeciálny pedagóg

Mgr. PhDr. Martina Krajčiová – krajciova@cpppaplm.com,  0948652119 CPP elokované pracovisko Kuzmányho 6 - logopéd

Mgr. Zlatica Štrkolcová - strkolcova@cpppaplm.com, 0940 998 211  CPP elokované pracovisko Kuzmányho 6 - logopéd

 

 

Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie

Okoličianska 333
Liptovský Mikuláš
03104

Elokované pracovisko Kuzmányho 6 Liptovský Mikuláš
Elokované pracovisko Čs. Brigády 2 Liptovský Mikuláš

+421 44 55 250 21
0901 707 526

Centrum poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš (CPP)

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

info@cpppaplm.com

044/55 250 21 ; 0901707526

 

 

 

 

 

                                  

internetová linka dôvery pre mladých ľudí.

 

https://ipcko.sk/