odborná konferencia

29.12.2017 07:30


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

a prevencie, Liptovský Mikuláš

Okresný úrad Žilina

Mestský úrad Liptovský Mikuláš,
Odbor školstva

 Vás
pozývajú na
odbornú
konferenciu pri príležitosti 50. výročia vzniku

Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom
Mikuláši

FENOMÉN  DNEŠNEJ  DOBY

"STRIEDAVÁ  STAROSTLIVOSŤ"

15.január 2018

Mestský úrad Litovský MikulášProgram odbornej konferencie

FENOMÉN 
DNEŠNEJ   DOBY

"STRIEDAVÁ   STAROSLIVOSŤ" 


 15. január 2018

9:00 - 9:30             Registrácia účastníkov

9:35 - 9:45             Slávnostné otvorenie konferencie

9:50 - 10:20           Príhovory čestných hostí


Kultúrny program

10:45 - 11:50                     I.
blok prednášok

1.       Mgr. D. Olejníková; Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Striedavá starostlivosť, jej výhody a riziká

2.       Mgr. S.Mlynarčíková, JUDr.  K.Podhorcová; Okresný súd Liptovský Mikuláš

Striedavá starostlivosť a poznatky z praxe súdov

3.       PhDr. S. Bronišová; Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava

Mediácia ako dôležitý nástroj pomoci partnerom pri zabezpečení starostlivosti o deti

Diskusia

12:00 - 12:45                           Prestávka

 13:00 - 14:50                           II. blok prednášok

1.       B.Lenghart ;(Striedava starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť)

Prehľad výskumov o striedavej starostlivosti

2.     premietanie zostrihu filmov k téme striedavá starostlivosť

3.       PhDr. M.K Wieckowska: (Striedava starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť)

Dieťa uprostred konfliktu rodičov a skúsenosti so spoločnosťou Striedavá starostlivosť vo svete

4.       Mgr. B.Kamrlová, PhD., M.A ; (Striedava starostlivosť o deti, slovensko-česká
spoločnosť) Osobná skúsenosť so starostlivosťou o dieťa obidvomi rodičmi

Diskusia

15:00-15:15                   Záver  a ukončenie konferencie

 

 

 


Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie

Okoličianska 333
Liptovský Mikuláš
03104

Elokované pracovisko Kuzmányho 6 Liptovský Mikuláš
Elokované pracovisko Čs. Brigády 2 Liptovský Mikuláš

+421 44 55 250 21
0901 707 526

Centrum poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš (CPP)

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

info@cpppaplm.com

044/55 250 21 ; 0901707526

 

 

 

 

 

                                  

internetová linka dôvery pre mladých ľudí.

 

https://ipcko.sk/