Centrum poradenstva a prevencie CPP

NOVÉ

Ako rozvíjať reč a.pdf 

Vážení moji klienti!

    Prihováram sa Vám aspoň takýmto spôsobom v tejto náročnej dobe. S mnohými z Vás sa stretávam už dlhšiu dobu,s inými sme sa zoznámili len nedávno. Keďže  v súčasnosti  sa nemôžeme stretávať, pokúsim sa Vám dať nieko typov na cvičenia logopédie v domácom prostredí.

 

V prípade potreby, alebo pri nutnosti skonzultovať nejakú situáciu  ma  kontaktujte:

hlavajova@cpppaplm.com

PaedDr. Soňa Hlavajová - logopéd

logopédia.pdf 

Vplyv narušenej komunikačnej schopnosti dieťaťa na odklad školskej dochádzky.pdf

https://eduworld.sk/cd/vierka-mednanska/5273/logopedicke-cvicenia---vyslovnost-r : Výslovnosť hlásky R.pdf

https://www.logopedik.sk/

Logopedík je  šikovná pomôcka. Nenahrádza prácu logopéda, ale pomáha pri trénovaní správnej výslovnosti. Obsahuje rôzne logopedické cvičenia, opakovanie počutého, videá so správnou výslovnosťou jednotlivých hlások, obrázky a schémy, riekanky a básničky. Logopedík je určený pre smartfóny a tablety – atraktívna a zároveň prospešná aplikácia.


https://www.logopediesusmevem.cz/ - zakladateľkou je klinická logopédka Mgr. Martina Kolmanová. Nájdete tu veľa obrázkov a pracovných listov

Poruchy učenia - Ako môže pomôcť logopéd.pdf

vplyv technologii na rozvoj reči.pdf

 

Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie

info@cpppaplm.com

Okoličianska 333
Liptovský Mikuláš
03104

Elokované pracovisko Kuzmányho 6 Liptovský Mikuláš
Elokované pracovisko Čs. Brigády 2 Liptovský Mikuláš

+421 44 55 250 21
0901 707 526

Vyhľadávanie

Centrum poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš 

CPP

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

info@cpppaplm.com

044/55 250 21 ; 0901707526

fc: centrum poradenstva prevencie

 

 

 

                                  
Linky pomoci:Bezplatné linky pomoci v Spojenom kráľovstve na pomoc ľuďom s ...

© 2011 Všetky práva vyhradené.

CPP L. Mikuláš