Centrum poradenstva a prevencie CPP

November - mesiac boja proti drogám

18.09.2014 13:16

Drogy sú skloňované vo všetkých pádoch, masmédiá začínajú dávať tejto problematike čoraz väčší priestor.

Závislosť na tvrdých drogách má na Slovensku vzrastajúci trend. Najviac ohrozenými skupinami populácie sú deti a mladí ľudia. Odborníci z praxe odhadujú, že závislých a experimentujúcich osôb s drogami je približne 30 000 a usudzujú, že ak stúpajúci trend v užívaní drog na Slovensku bude pokračovať, tak drogový problém bude prítomný možno v každej slovenskej rodine. Musíme si uvedomiť to, že drogy nie sú problémom iba tých, ktorí s drogou experimentovať začínajú. Je to problém každého z nás, problém týkajúci sa budúcnosti našich detí. Je preto správne a nanajvýš potrebné, aby sme sa prevencii drogových závislostí všetci systematicky venovali. Základom prevencie je vytváranie optimálnych spoločenských a životných podmienok pre zdravý, telesný, psychický a sociálny vývin jednotlivca.

Spoľahlivou „cestou“, ako predísť tomu, aby sa vaše dieťa dostalo do problému s drogou je – venovať svojmu dieťaťu čas a seba – dať mu dostatok lásky, byť mu príkladom ako treba žiť bez drogy, lebo „akí sme my, také budú naše deti“. Nezabúdajme na to, že „deti si nikdy nebudú pamätať drahé veci, ktorými sme ich obdarovali, ale spomenú si na city, ktorými sme ich zahrnuli“.


Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie

info@cpppaplm.com

Okoličianska 333
Liptovský Mikuláš
03104

Elokované pracovisko Kuzmányho 6 Liptovský Mikuláš
Elokované pracovisko Čs. Brigády 2 Liptovský Mikuláš

+421 44 55 250 21
0901 707 526

Vyhľadávanie

Centrum poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš 

CPP

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

info@cpppaplm.com

044/55 250 21 ; 0901707526

fc: centrum poradenstva prevencie

 

 

 

                                  
Linky pomoci:Bezplatné linky pomoci v Spojenom kráľovstve na pomoc ľuďom s ...

© 2011 Všetky práva vyhradené.

CPP L. Mikuláš